Làm mô hình đàn grand piano cơ nhưng máy là đàn piano điện

Đang cập nhât…